CH de
Menu

Fraim Base

NAIM

HiFi Rack

Fraim Base
1 199 Fr
VERKAUFSPREIS
1 109.16 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

Fraim Level Tall

NAIM

HiFi Rack

Fraim Level Tall
799 Fr
VERKAUFSPREIS
739.13 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

Fraim Level Medium

NAIM

HiFi Rack

Fraim Level Medium
799 Fr
VERKAUFSPREIS
739.13 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

Fraim Level Standard

NAIM

HiFi Rack

Fraim Level Standard
749 Fr
VERKAUFSPREIS
692.88 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

FraimLite Base

NAIM

HiFi Rack

FraimLite Base
599 Fr
VERKAUFSPREIS
554.12 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

FraimLite Level Tall

NAIM

HiFi Rack

FraimLite Level Tall
599 Fr
VERKAUFSPREIS
554.12 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

FraimLite Level Medium

NAIM

HiFi Rack

FraimLite Level Medium
599 Fr
VERKAUFSPREIS
554.12 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

FraimLite Level Standard

NAIM

HiFi Rack

FraimLite Level Standard
499 Fr
VERKAUFSPREIS
461.61 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

FraimLite Two Level Standard

NAIM

HiFi Rack

FraimLite Two Level Standard
849 Fr
VERKAUFSPREIS
785.38 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

FraimLite Base and Level Standard

NAIM

HiFi Rack

FraimLite Base and Level Standard
849 Fr
VERKAUFSPREIS
785.38 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

New Classic 4DIN-XLR (1.0m)

NAIM

Kabel

New Classic 4DIN-XLR (1.0m)
299 Fr
VERKAUFSPREIS
276.60 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

New Classic 4DIN-XLR (1.0m) PREAMP

NAIM

Kabel

New Classic 4DIN-XLR (1.0m) PREAMP
299 Fr
VERKAUFSPREIS
276.60 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

New Classic XLR-RCA (1.0m)

NAIM

Kabel

New Classic XLR-RCA (1.0m)
299 Fr
VERKAUFSPREIS
276.60 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

New Classic XLR-300XLR (1.0m)

NAIM

Kabel

New Classic XLR-300XLR (1.0m)
299 Fr
VERKAUFSPREIS
276.60 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

New Classic XLR-250XLR (1.0m)

NAIM

Kabel

New Classic XLR-250XLR (1.0m)
299 Fr
VERKAUFSPREIS
276.60 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

New Classic XLR-4DIN (1.0m)

NAIM

Kabel

New Classic XLR-4DIN (1.0m)
299 Fr
VERKAUFSPREIS
276.60 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

New Classic RCA-XLR (1.0m)

NAIM

Kabel

New Classic RCA-XLR (1.0m)
299 Fr
VERKAUFSPREIS
276.60 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

New Classic Burndy 555PS-NSC222 (1.0m) Analog

NAIM

Kabel

New Classic Burndy 555PS-NSC222 (1.0m) Analog
599 Fr
VERKAUFSPREIS
554.12 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

New Classic Burndy 555PS-NSC222 (1.0m) Digital

NAIM

Kabel

New Classic Burndy 555PS-NSC222 (1.0m) Digital
599 Fr
VERKAUFSPREIS
554.12 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

New Classic Burndy XPS-NSC222 (1.0m)

NAIM

Kabel

New Classic Burndy XPS-NSC222 (1.0m)
599 Fr
VERKAUFSPREIS
554.12 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

New Classic Burndy NPX300-NDX (1.0m)

NAIM

Kabel

New Classic Burndy NPX300-NDX (1.0m)
599 Fr
VERKAUFSPREIS
554.12 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

Super Lumina DIN4-XLR (1.5m) Pair

NAIM

Kabel

Super Lumina DIN4-XLR (1.5m) Pair
4 499 Fr
VERKAUFSPREIS
4 161.89 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

Super Lumina DIN4-XLR (1.0m) Mono

NAIM

Kabel

Super Lumina DIN4-XLR (1.0m) Mono
2 299 Fr
VERKAUFSPREIS
2 126.73 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

Super Lumina DIN5-DIN5 (1.5m)

NAIM

Kabel

Super Lumina DIN5-DIN5 (1.5m)
2 499 Fr
VERKAUFSPREIS
2 311.75 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

Super Lumina DIN5-RCA (2.5m)

NAIM

Kabel

Super Lumina DIN5-RCA (2.5m)
3 399 Fr
VERKAUFSPREIS
3 144.31 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

Super Lumina RCA-RCA (1.5m)

NAIM

Kabel

Super Lumina RCA-RCA (1.5m)
2 999 Fr
VERKAUFSPREIS
2 774.28 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

Super Lumina RCA-RCA (2.5m)

NAIM

Kabel

Super Lumina RCA-RCA (2.5m)
3 399 Fr
VERKAUFSPREIS
3 144.31 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

Super Lumina XLR-XLR (1.5m)

NAIM

Kabel

Super Lumina XLR-XLR (1.5m)
4 199 Fr
VERKAUFSPREIS
3 884.37 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

Super Lumina SPK 2 x 3m

NAIM

Lautsprecherkabel

Super Lumina SPK 2 x 3m
2 999 Fr
VERKAUFSPREIS
2 774.28 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

Super Lumina SPK 2 x 5m

NAIM

Lautsprecherkabel

Super Lumina SPK 2 x 5m
4 499 Fr
VERKAUFSPREIS
4 161.89 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

Super Lumina SPK 2 x 7m

NAIM

Lautsprecherkabel

Super Lumina SPK 2 x 7m
5 999 Fr
VERKAUFSPREIS
5 549.49 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

Super Lumina SPK 2 x 9m

NAIM

Lautsprecherkabel

Super Lumina SPK 2 x 9m
7 999 Fr
VERKAUFSPREIS
7 399.63 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

Standard DIN5-RCA (1.0m)

NAIM

DIN-RCA Cable

Standard DIN5-RCA (1.0m)
149 Fr
VERKAUFSPREIS
137.84 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

Standard DIN5-DIN5 (1.25m)

NAIM

DIN Cable

Standard DIN5-DIN5 (1.25m)
149 Fr
VERKAUFSPREIS
137.84 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

Burndy NAPS555

NAIM

Kabel

Burndy NAPS555
1 199 Fr
VERKAUFSPREIS
1 109.16 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

Burndy Single (11 Pin)

NAIM

Burndy Signal and Power Cable

Burndy Single (11 Pin)
699 Fr
VERKAUFSPREIS
646.62 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

Burndy Single (9 Pin)

NAIM

Burndy Signal and Power Cable

Burndy Single (9 Pin)
699 Fr
VERKAUFSPREIS
646.62 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

Burndy Single (15 Pin)

NAIM

Burndy Signal and Power Cable

Burndy Single (15 Pin)
699 Fr
VERKAUFSPREIS
646.62 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

DC1 RCA - BNC (1.25m)

NAIM

Kabel

DC1 RCA - BNC (1.25m)
449 Fr
VERKAUFSPREIS
415.36 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

DC1 RCA - RCA (1.25m)

NAIM

Kabel

DC1 RCA - RCA (1.25m)
449 Fr
VERKAUFSPREIS
415.36 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

DC1 BNC - BNC (1.25m)

NAIM

Kabel

DC1 BNC - BNC (1.25m)
449 Fr
VERKAUFSPREIS
415.36 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

SNAIC DIN4 - DIN4 (1.25m)

NAIM

Kabel

SNAIC DIN4 - DIN4 (1.25m)
249 Fr
VERKAUFSPREIS
230.34 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

SNAIC DIN5 - DIN5 (1.25m)

NAIM

Kabel

SNAIC DIN5 - DIN5 (1.25m)
249 Fr
VERKAUFSPREIS
230.34 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

NAC A5 2 x 4m

NAIM

Kabel

NAC A5 2 x 4m
500 Fr
VERKAUFSPREIS
462.53 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

NAC A5 (m)

NAIM

Kabel

NAC A5 (m)
54.90 Fr
VERKAUFSPREIS
50.79 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

Power-Line

NAIM

Netzkabel

Power-Line
749 Fr
VERKAUFSPREIS
692.88 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

NARCOM-6

NAIM

Fernbedienung

NARCOM-6
99.90 Fr
VERKAUFSPREIS
92.41 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

NARCOM-5

NAIM

Fernbedienung

NARCOM-5
99.90 Fr
VERKAUFSPREIS
92.41 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche

WA5

NAIM

Wireless Antenne

WA5
29.90 Fr
VERKAUFSPREIS
27.66 Fr
PREIS (exkl. Mwst)
Mehr ansehen Händler Suche